Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kuva Kajander T:mi (Y-tunnus: 2896866-2)
Meripihkakuja 1
20460 Turku

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Elina Kajander
Sähköposti kuva@kajander.info

REKISTERIN NIMI

Kuva Kajander Tmi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kuva Kajande:in asiakkaaksi, ostanut Kuva Kajande tavaraa ja/tai osallistuu Kuva Kajande:in järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kuva Kajanderin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kuva Kajanderin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kuva Kajanderin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kuva Kajander saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kuva Kajanderin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kuva Kajanderilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kuva Kajanderin asiakaspalveluun, sähköpostitse kuva@kajander.info tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kuva Kajander Tmi:n käytössä, paitsi Kuva Kajander käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kuva Kajanderin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kuva Kajanderin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kuva Kajanderin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kuva Kajanderin salasanasuojatulla palvelimella.

Sivuston kuvat tuottaa Kuva Kajander, https://kajander.info